Τον Μάιο του 2011 υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη η Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η Ελλάδα είναι ένα από τα πρώτα 13 κράτη που υπέγραψαν τη Σύμβαση

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να  βρείτε το κείμενο της Σύμβασης στα ελληνικά και στα αγγλικά:

 

Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

 

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence