Συμβουλευτικο Κέντρο Γυναικών Πάτρας
 
     

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας 

Λειτουργεί από τις 28/3/2012.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς:

α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας 

β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας.

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00

Κανακάρη 101β, Πάτρα, 262 21

Τ: 2610 620059 / F: 2610 620059

E: patra@isotita.gr

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ για τη Βία κατά των Γυναικών

 

 

  Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 - Κατά της Βίας. Υπέρ των Γυναικών

Πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο

 

 

 

 

 
  «Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»