Συμβουλευτικο Κέντρο Γυναικών Λαμίας

     

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

Λειτουργεί από τις 5/4/2012.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς:

α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας

β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00

Λεωνίδου 9-11, Λαμία, 351 00

Τ: 22310 20059 / F: 22310 20308

E: lamia@isotita.gr


 

 


 

 

 

 Ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ για τη Βία κατά των Γυναικών

 

 

 

 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 - Κατά της Βίας. Υπέρ των Γυναικών

Πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο

 

 

 

 

 

«Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»