Συμβουλευτικο Κέντρο Γυναικών Λαμίας
     

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης

Λειτουργεί από τις 17/12/2012.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς:

α) ψυχοκοινωνική και νομικής στήριξη γυναικών θυμάτων βίας

β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης.

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00

Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τρίπολη, 22100

Τ: 2710 241814 / F: 2710 239592

E: tripoli@isotita.gr

 


 

 


 

 

Ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ για τη Βία κατά των Γυναικών


 

   

 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 - Κατά της Βίας. Υπέρ των Γυναικών

Πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο

 

 

 

 

 

«Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»