Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας
       

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας

Λειτουργεί από τις 5 Απριλίου 2013.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Γαληνού 4, Λάρισα, 412 22 

Τ: 2410 535840 / F: 2410 538365

E: larisa@isotita.gr