Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής
     
       

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής (Ελληνικά)

     

 

Λειτουργεί από τις 26 Απριλίου 2013.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς:

α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας

β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κομοτηνής

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου  (επί της δημοτικής αγοράς) Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνή

Τ: 25310 33290 / F: 25310 33370

E: komotini@isotita.gr