Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνης

     

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνης

Λειτουργεί από τις 12 Απριλίου 2013.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης.

 

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνης

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Παπαδιαμάντη 2, 811 00, Μυτιλήνη

Τ: 22510 34470 / F: 22510 34471

E: mytilini@isotita.gr