Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας
     

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας

Λειτουργεί από τις 16 Μαΐου 2013.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς:

α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας

β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας


Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00

Ε.Ο Παλαιοκαστρίτσας 7, Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα

Τ: 26610 47396 / F: 26610 80344

E: kerkyra@isotita.gr