Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Σύρου

     

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Σύρου

Λειτουργεί από τις 27/06/2013.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου.

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ερμούπολης Σύρου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Φολεγάνδρου 2, 84 100 Ερμούπολη

Τ: 22810 76496 / F: 22810 76497

E: ermoupoli@isotita.gr