Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων
       

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων

Λειτουργεί από τις 10/07/2013.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Μαρίκας Κοτοπούλη 68 , 45 445 Ιωάννινα

Τ: 26510 77449 / F: 26510 77449

E: ioannina@isotita.gr