ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναίκες

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η τηλεφωνική γραμμή SOS αποτελεί μια μορφή υπηρεσίας με ιδιαίτερη αποστολή την παροχή άμεσης βοήθειας σε έκτακτα και με επείγοντα χαρακτήρα περιστατικά βίας, την παροχή πληροφόρησης (πώς και πού να απευθυνθεί μια γυναίκα κατά την κρίση) ή/και άμεσης τηλεφωνικής υποστήριξης σε 24ωρη βάση / 365 ημέρες το χρόνο.

Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, άμεσης βοήθειας και τηλεφωνικής συμβουλευτικής, ενώ είναι κρίσιμης σημασίας να μπορεί να συνδέεται με Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες, παραπέμποντας γυναίκες κατά περίπτωση.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας σε 24ωρη βάση / 365 ημέρες το χρόνο.

·           Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS και σε άλλες γλώσσες -πλην της ελληνικής- για να καλύπτει και τις ανάγκες των μεταναστριών.

·           Άμεση σύνδεση και δυνατότητα παραπομπής θυμάτων βίας στα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες.

·           Επιμόρφωση των στελεχών που θα εργαστούν στην τηλεφωνική γραμμή SOS.