ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός, με έμφαση σε γυναίκες θύματα βίας

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με: α) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην έμφυλη βία κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, πορνεία, διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό την εκμετάλλευση/trafficking), β) την ανάδειξη του ρόλου που αναλαμβάνει ο αρμόδιος κυβερνητικός μηχανισμός (ΓΓΙΦ) ως προς την υποστήριξη και αρωγή των γυναικών και παιδιών που έχουν υποστεί βία, και γ) την πρόληψη τέτοιων φαινόμενων.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·        Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, πορνεία, σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό την εκμετάλλευση/trafficking), καθώς και για την πρόληψη τέτοιων φαινόμενων.

·        Ενημερωτική καμπάνια-εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη βία κατά των γυναικών, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου που αναλαμβάνει η ΓΓΙΦ ως αρμόδιος κυβερνητικός μηχανισμός για την υποστήριξη και αρωγή των κακοποιημένων γυναικών.

·           Αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων και ενεργειών (ημερίδες, έντυπα, φυλλάδια κ.λπ.), καθώς επίσης και χορηγιών επικοινωνίας από τα ΜΜΕ.

·           Παραγωγή και διάχυση έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού (καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, αφίσες, φυλλάδια, αυτοκόλλητα, ημερολόγια, ραδιοτηλεοπτικά σποτ, τηλεοπτική καμπάνια, βίντεο, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λπ.). Ορισμένες κατηγορίες υλικού θα παράγονται και σε συνήθεις γλώσσες μεταναστριών.

·           Εξειδικευμένη καμπάνια προς τις νέες γυναίκες με στόχο την πρόληψη και την ενδυνάμωσή τους στην αντιμετώπιση των πρώιμων εκφράσεων ανδρικής βίας (ψυχολογική κ.λπ.).

·           Διοργάνωση θεματικού συνεδρίου, καθώς και ημερίδων ευαισθητοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο.