ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Το Έργο στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτιστικής ιδιότητας του πολίτη (cultural citizenship), ιδιαίτερα των γυναικών, στην παραγωγή και πρόσληψη της τέχνης (κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ, θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, χορός, φωτογραφία, εικαστικά, ψηφιακές τέχνες κ.λπ.) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από την:

·           Ανάδειξη των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες να αναπτύξουν και να προβάλουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και δημιουργίες τους σε όλους τους τομείς της τέχνης.

·           Ενθάρρυνση των γυναικών να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά σε όλους τους τομείς τέχνης.

·           Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας ανδρών και γυναικών σε θέματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων και τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών (επιδοτήσεις παραγωγής καλλιτεχνικού έργου κ.λπ.).

·           Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων γυναικών (μετανάστριες, αποφυλακισμένες, γυναίκες με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) τόσο για την πρόσληψη της τέχνης όσο και για την καλλιτεχνική τους έκφραση.

·           Διοργάνωση 15/νθήμερου φεστιβάλ καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

·           Εκπόνηση μελετών για τις διαστάσεις φύλου στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα (διαχωρισμός σε «ανδρικά» και «γυναικεία», όροι και εμπόδια στη σταδιοδρομία, ορισμός επαγγέλματος κ.λπ.), καθώς επίσης και για ζητήματα που αφορούν στη συμμετοχή των γυναικών στα Επιμελητήρια, τους συλλόγους και τους κρατικούς καλλιτεχνικούς θεσμούς.

·           Δικτύωση νέων καλλιτεχνών – ανδρών και γυναικών και προβολή του έργου τους για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας των φύλων.

 

Για όλες τις παραπάνω δράσεις, η ΓΓΙΦ θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), καθώς και με άλλους συναφείς φορείς.