Στο πλαίσιο των «Εθνικών Προτεραιοτήτων Πολιτικής και των Αξόνων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2004-2008», που υιοθετήθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή (2 Νοεμβρίου 2004), η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας με θύματα τις γυναίκες συναρτάται με την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής συνοχής και ορίζεται ως άξονας προτεραιότητας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την υλοποίηση προγραμμάτων που προωθούν τα θέματα της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς. Η μελέτη και η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα και άξονα της πολιτικής και της δράσης της.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματεία Ισότητας συγκρότησε Ομάδα Εργασίας, η οποία εκπόνησε Πόρισμα για την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας (Ιούλιος 2005).  Το Πόρισμα περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, από πλευράς ποινικού δικαίου, ποινικής και πολιτικής δικονομίας, αλλά και από πλευράς δομών υποστήριξης των θυμάτων και των δραστών. Η φιλοσοφία του Πορίσματος είναι η στήριξη των γυναικών και της οικογένειας και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών της τόσο με τη θέσπιση διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης όσο και με τη δημιουργία και ενίσχυση δομών αρωγής κυρίως σε επίπεδο νομαρχιών και μεγάλων δήμων της χώρας. Το Πόρισμα αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτέλεσε βασικό συντελεστή του ν.σ. για την ενδοοικογενειακή βία που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Στο νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006) προβλέφθηκε ως νέα αρμοδιότητα των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, η συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας μεταξύ συνοικούντων προσώπων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, με την διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών  μηνυμάτων, την εκτύπωση φυλλαδίων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και την  έκδοση  αφισών.

Η 25 Νοεμβρίου έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ημέρας αυτής, η Γενική Γραμματεία Ισότητας ανακοινώνει στοιχεία από την μελέτη, που διεξάγει κάθε χρόνο, με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία - Δειγματοληπτική στατιστική αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών». Η έρευνα αναφέρεται στις γυναίκες που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και διεξάγεται με βάση τους 7 ευρωπαϊκούς δείκτες που έθεσε η Δανική Προεδρία το 2002. Στις 25 Νοεμβρίου του 2004 και του 2005 μάλιστα, λειτούργησαν και περίπτερα ενημέρωσης του κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά, διενεμήθη υλικό και αναρτήθηκαν αφίσες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας λειτουργεί δύο Συμβουλευτικά Κέντρα για τη βία κατά των γυναικών (Αθήνα-Πειραιά), τα οποία παρέχουν ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας. Επίσης συνεργάζεται με το Δήμο Αθηναίων για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης  λειτουργίας του ξενώνα  κακοποιημένων γυναικών και με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Κομοτηνής για τη δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχων Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων.