Σ15. Συλλογή αφισών

 

Η συγκεκριμένη συλλογή περιέχει περίπου 600 αφίσες και μέχρι τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί οι παρακάτω: