Α6. Αρχείο εκδόσεων ελληνικών φορέων και οργάνων για την ισότητα των φύλων

 

Το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει τα εξής υπό – αρχεία με τους φακέλους τους:

 

ΥΑ1. Ελληνικές γυναικείες οργανώσεις, σύλλογοι και ομάδες :

 • Φ1. Συνεκδόσεις Γυναικείων Οργανώσεων
 • Φ2. Εκδόσεις Αγνώστων Γυναικείων Οργανώσεων και Ομάδων
 • Φ3. Εκδόσεις της ομάδας «Αυτόνομες Γυναίκες Φιλοσοφικής»
 • Φ4. Εκδόσεις της Αυτόνομης Ομάδας «Λάμια»
 • Φ5. Εκδόσεις της οργάνωσης «Γυναίκες για μιαν άλλη Ευρώπη»
 • Φ6. Εκδόσεις Σοροπτιμιστικών Οργανώσεων και Ομίλων
 • Φ7. Εκδόσεις της ομάδας «Εμείς οι γυναίκες»
 • Φ8. Εκδόσεις της «Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών»
 • Φ9. Εκδόσεις του «Λυκείου των Ελληνίδων»
 • Φ10. Εκδόσεις της «Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε)»
 • Φ11. Εκδόσεις του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»
 • Φ12. Εκδόσεις της «Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.)»  
 • Φ13. Εκδόσεις της Πανελλήνιας Ένωσης «Οικογένεια και Νοικοκυρά»
 • Φ14. Εκδόσεις  του «Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων»
 • Φ15. Εκδόσεις  του «Φεμινιστικού Κέντρου Αθήνας»
 • Φ16. Εκδόσεις του «Ελληνικού Γυναικείου Αντιπυρηνικού Κινήματος» 
 • Φ17. Εκδόσεις της «Αδέσμευτης Κίνησης Γυναικών»
 • Φ18. Εκδόσεις της οργάνωσης «Αθηναίες Γυναίκες»
 • Φ19. Εκδόσεις της «ΧΕΝ»
 • Φ20. Εκδόσεις της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» 
 • Φ21. Εκδόσεις του «Δικτύου Γυναικών Θεσσαλονίκης» 
 • Φ22. Εκδόσεις  της «Παγκόσμιας Πορείας Γυναικών»
 • Φ23. Εκδόσεις του «Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης»
 • Φ24. Εκδόσεις της Ένωσης Πολύτεκνων Γυναικών Ελλάδος «Η Ροδιά»

 

ΥΑ2. Ελληνικοί φορείς για θέματα φύλου και ισότητας ευκαιριών: 

 • Φ1. Εκδόσεις της  «Ομάδας Γυναικείων Σπουδών Α.Π.Θ.»
 • Φ2. Εκδόσεις της «Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού»
 • Φ3. Εκδόσεις του «Πανελλήνιου Δικτύου Αιρετών Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 • Φ4. Εκδόσεις  του Βιβλιοπωλείου για γυναίκες «Το Βιβλίο – Το Παιδί» ή «Σελάνα»
 • Φ5. Εκδόσεις του «Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – Διοτίμα»
 • Φ6. Εκδόσεις του «Σώματος Ελληνίδων Οδηγών»
 • Φ7. Εκδόσεις του «Κ.Ε.Γ.Μ.Ε»
 • Φ8. Εκδόσεις του Κέντρου «Εργάνη»