Α12. Αρχείο Εκδόσεων Γυναικείων Συνεταιρισμών

 

Ενεργό

2006 -

Πρόκειται για ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό των προϊόντων και υπηρεσιών 25 «εν λειτουργία» ελληνικών γυναικείων Αγροτοτουριστικών & Χειροτεχνικών Συνεταιρισμών. Κυρίως ειδικεύονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων  και στην κατασκευή χειροτεχνημάτων και κοσμημάτων.

 

Περιλαμβάνει:

·         45 Φυλλάδια

·         7 κάρτες