Εργαλεία Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών

 

1)	Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής για τη Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας       2)	Οδηγός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών

 

1)      Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής για τη Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας

i          Δεν Ανεχόμαστε τη Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας

ii        Φορείς για την Καταγγελία της Σεξουαλικής Παρενόχλησης

 

2)      Οδηγός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών

 

3) Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων