ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ *

*Επισημαίνεται ότι το παρόν κείμενο στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή με το πέρας της θητείας της το Σεπτέμβριο του 2011, αποτελεί ένα αρκετά προχωρημένο προσχέδιο, του οποίου ωστόσο οι τελικές διατάξεις χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ./270/4-8-10 "ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ."

Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ./424/31-12-10 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ"

Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ./146/25-5-11 "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"