Η ΓΓΙΦ με τον Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας και την Επίτροπο Ισότητας στην Κύπρο

Η ΓΓΙΦ με τον Πρόεδρο Βουλής Κύπρου

Η ΓΓΙΦ με την Επιτροπή Ισότητας της Βουλής

Ομιλία ΓΓΙΦ στο προεδρικό μέγαρο Κύπρου