ΘεματιΚΕς ΕνΟτητες που καΛΥπτει η ΒιβλιοΘΗκη 

Α.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ / REFERENCE (INFORMATION)  MATERIAL

Β.   Γυναικείες Σπουδές / Women's Studies, Σπουδές Φύλου / Gender Studies 

Γ.   ΗΘΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, ΛΟΓΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ / ETHICS, PHILOSOPHY, METAPHYSICS, LOGIC, HISTORY

Δ.   ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ / MYTHOLOGY AND RELIGION

Ε.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY, ETHNOLOGY, ETHNOGRAPHY

Ζ.   Ιστορία των γυναικών / Women's history, Ιστορία του Φύλου / Gender history

Η.   ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ /  BIOGRAPHIES

Θ.   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΗ ΦΥΛΗ, Κ.Λ.Π. / PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES ON GENDER, RACE, E.T.C, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ / IDEOLOGY AND STANDPOINTS  ΟΝ WOMEN AND EQUALITY

Ι.    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ / POLITICAL SCIENCE

Κ.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / SOCIAL SCIENCES

Λ.   ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / GENDER ROLES

Μ.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / EDUCATION

Ν.   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / EMPLOYMENT, LABOUR MARKET

      Επαγγέλματα κατά τομείς και κλάδους επαγγελματικής δραστηριότητας / Occupations

Ξ.   ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ , Μ.Μ.Ε. / ARTS AND CULTURE, LITERATURE, LEISURE, MASS MEDIA

Ο.   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / PSYCHOLOGY

Π.   ΥΓΕΙΑ  / HEALTH

Ρ.   ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / SEXUALITY AND REPRODUCTION

Σ.   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΓΑΜΟΣ / FAMILY, MARRIAGE