Δράσεις ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΙΙ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL" II συμμετέχει σε τρεις (3) Αναπτυξιακές Συμπράξεις ( Α.Σ ).

Α.Σ. «ΑΝΘΙΣΗ»
Συντονιστής εταίρος : ΣΕΒ

Τίτλος Έργου: «Ίσες ευκαιρίες & Ανάπτυξη: Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης & Υποστήριξης της Διαδικασίας Ενσωμάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης»

 

Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
Συντονιστής εταίρος: Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όμιλος . Ε.Ε.Ο

Τίτλος Έργου: «Άλκηστις»

 

Α.Σ. «ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ»
Συντονιστής εταίρος: ΣΕΠΕΕ - Σύνδεσμος επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου ενδύματος & Συναφών κλάδων Ελλάδος

Τίτλος Έργου: «Δίκτυο προσαρμογής και αναδιάρθρωσης του Συστήματος Παραγωγής και Εργασίας στον κλάδο της Ένδυσης»