Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα 'Ανδρες και Ισότητα των Φύλων, τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω σύνδεσμο:

Men and Gender Equality online discussion