Σας γνωρίζουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε η έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο

"Η Ισότητα των Φύλων και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε Εθνικό Επίπεδο: Συλλογή Καλών Πρακτικών από Κράτη Μέλη".

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης επιμελήθηκε την εν λόγω έκδοση συνολικής έκτασης πενήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα (σχετικός σύνδεσμος: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/women_media/Gender%20Equality%20and%20the%20media%20at%20national%20level%20-%20compilation%20of%20good%20practices%20from%20member%20states.pdf ).

Πρόκειται για μία συλλογή πρακτικών από 18 Κράτη Μέλη του Οργανισμού, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με θέμα "Μ.Μ.Ε. και η Εικόνα των Γυναικών" (Άμστερνταμ, 4-5/7/2013). Υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συνολικά 47 Κράτη Μέλη, από τα οποία τα 28 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Συνέδριο εξετάστηκε ο τρόπος που τα Μ.Μ.Ε. προβάλλουν τη γυναικεία εικόνα. Ειδικότερα, θίχτηκαν τα στερεότυπα του φύλου και ο σεξισμός, η ελευθερία έκφρασης σε σχέση με την ισότητα των φύλων, η γυναικεία παρουσία σε θέσεις ευθύνης στον τομέα των Μ.Μ.Ε. και οι νέες μορφές επικοινωνίας ως εργαλείο θετικών αλλαγών. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μία προσπάθεια διάχυσης των συμπερασμάτων και συνέχισης των εθνικών πολιτικών για την εισαγωγή της διάστασης του φύλου στον τομέα των Μ.Μ.Ε. Η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στα Μ.Μ.Ε. και μέσω των Μ.Μ.Ε. δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά είναι ζήτημα δημοκρατίας.

Η επιβράβευση των Μ.Μ.Ε. όταν υιοθετούν πολιτικές και δράσεις, οι οποίες προάγουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, χρησιμοποιείται από αρκετά Κράτη και θεωρείται ως καλή πρακτική. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της Γερμανίας, όπου η Κυβέρνηση της Κάτω Σαξονίας έχει θεσπίσει από το 2001 το ετήσιο χρηματικό βραβείο "Juliane Bartel" ύψους 12.000 ευρώ με αυτό το σκοπό.

Η χώρα μας μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 18 Κρατών Μελών, εντούτοις η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι παρούσα μέσω της Ιταλίας. Στη σελίδα 23 γίνεται αναφορά στην εκστρατεία της Ιταλικής Κυβέρνησης κατά της βίας σε βάρος των γυναικών. Κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και σχετικής απόφασης της κας Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, το υλικό της εκστρατείας αναρτήθηκε στους ιστότοπους της Γ.Γ.Ι.Φ., η Ιταλίδα Υφυπουργός ευχαρίστησε εγγράφως την πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας και έτσι τώρα υπάρχει ρητή αναφορά στον εξειδικευμένο ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας www.womensos.gr στην έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης.