Σε συνέχεια της από 12-8-2014 ανάρτησης με θέμα "Δημόσια Διαβούλευση για την Κοινωνική Οικονομία στην Ε.Ε.", σας γνωρίζουμε ότι για πρώτη φορά θεσμοθετούνται στη χώρα μας τα Βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη και επιβράβευση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων ή υπό ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο θεσμός των βραβείων αποσκοπεί στην παρουσίαση  έμπειρων αλλά και νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, ανδρών και γυναικών, στην επιβράβευση των καινοτόμων ιδεών που αναπτύσσουν προς όφελος της κοινωνίας και στην ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού πυλώνα για την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι κατηγορίες των  Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας / Social Business Excellence Awards 2014  είναι οι ακόλουθες:
i) Social Enterprise of the year 2014,
ii) Community Impact Award 2014,
iii) Health & Social Care Social Enterprise 2014,
iv) Green Social Enterprise 2014,
v) Education & Culture Social Enterprise 2014,
vi) Innovation & Technology Social Enterprise 2014,
vii) Social Enterprise Start-up 2014.

Οι νικητές/-τριες θα έχουν επιπλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης και υποστήριξης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας από τους συνδιοργανωτές που διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο (Βρετανικό Συμβούλιο, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και δικτύωση με περισσότερες από 54 χώρες διεθνώς (Enterprise Europe Network-Hellas).

Στα Βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και από διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων, οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, το Περιβάλλον, οι υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Παιδιών, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.social-business-awards.gr μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014.