Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης United Nations Foundation λειτουργεί το Συμβούλιο Γυναικών Ηγετών του Κόσμου (Council of Women World Leaders), μέλη του οποίου είναι νυν και πρώην γυναίκες Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί από όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε το 1998 με δωρεά ενός δισεκατομμυρίου δολλαρίων από τον μεγιστάνα των Μ.Μ.Ε. Ted Turner με σκοπό τη στήριξη του πολυδιάστατου έργου του Ο.Η.Ε., καθώς και την παρακίνηση άλλων δωρητών να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της εν λόγω Οργάνωσης, η οποία χρησιμοποιεί το λογότυπο "Συνδέουμε Εσάς με τα Ηνωμένα Έθνη / Connecting You with the United Nations".

Το Συμβούλιο Γυναικών Ηγετών του Κόσμου (CWWL) ιδρύθηκε το 1996 από την Vigdís Finnbogadóttir, Πρόεδρο της Ισλανδίας την περίοδο 1980-1996 και πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη γυναίκα Αρχηγό Κράτους στον κόσμο, την Mary Robinson, Πρόεδρο της Ιρλανδίας την περίοδο 1990-1997, και την Laura Liswood, νυν Γενική Γραμματέα του CWWL. Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου διεθνούς δικτύου γυναικών είναι η σύνδεση της ορθής διακυβέρνησης με την ισότητα των φύλων, καθώς και η προαγωγή των δημοκρατικών ιδεωδών μέσω α) της αύξησης του αριθμού των γυναικών στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής, β) της αποτελεσματικότητας και γ) της περαιτέρω προβολής όσων γυναικών είναι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων. Το δίκτυο λειτουργεί πλέον υπό την σκέπη του United Nations Foundation με σημερινή Πρόεδρο την Tarja Halonen, πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Φινλανδίας την περίοδο 2000-2012.

Στις 24-2-2014 ανακοινώθηκε η πιο πρόσφατη συμμετοχή στο CWWL, της νυν Προέδρου της Νότιας Κορέας Park Geun-hye, η οποία είναι και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της χώρας. Συνολικά το Συμβούλιο Γυναικών Ηγετών του Κόσμου αποτελείται από 48 μέλη περίπου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του United Nations Foundation: 

http://www.unfoundation.org/features/cwwl.html