Ο Οργανισμός του Ο.Η.Ε. για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών (UN WOMEN) επικαιροποίησε στις 26-8-2014 την ενότητα της διαδικτυακής πύλης www.endvawnow.org σχετικά με την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο των ένοπλων συγκρούσεων. Με πρωτοβουλία του UN WOMEN έχει δημιουργηθεί ένα εικονικό κέντρο γνώσης σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) με αποκλειστική αρμοδιότητα το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου και βασική επιδίωξη έχει την ενθάρρυνση και υποστήριξη πολιτικών και δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.

Το υλικό της ενότητας για τις ένοπλες συγκρούσεις ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και έχει συνολική έκταση 507 σελίδες στην αγγλική γλώσσα

(σχετικός σύνδεσμος: http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1405612658.pdf ).

Για τους/τις χρήστες/-τριες του διαδικτύου υπάρχει η επικαιροποιημένη έκδοση της 26ης Αυγούστου 2014:  

http://www.endvawnow.org/en/modules/view/4-conflict-post-conflict.html#categorie

Η Ελλάδα είναι παρούσα στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη του UN WOMEN μέσω της συμπερίληψης της 24ωρης Γραμμής Βοήθειας 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην ενότητα με τις Γραμμές SOS για θύματα έμφυλης βίας , οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες χώρες του πλανήτη:

http://www.endvawnow.org/en/need-help