Σας γνωρίζουμε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί έναν από τους τέσσερις στόχους της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO) για αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη. Ο Οργανισμός  UNIDO ιδρύθηκε το 1966, το 1985 μετατράπηκε σε εξειδικευμένη οργάνωση του Συστήματος του Ο.Η.Ε., εδρεύει στη Βιέννη και έχει βασικό στόχο την προώθηση και επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με μεταβατικό οικονομικό σύστημα, καθώς και την προώθηση της διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας. Τα Κράτη-Μέλη είναι 171, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα από το 1985. Οι τρεις θεματικές ενότητες υψηλής προτεραιότητας είναι η μείωση της φτώχειας, η ανάπτυξη του εμπορίου και οι τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Οι τέσσερις στόχοι του Οργανισμού (Inclusive and Sustainable Industrial Development-ISID) καθορίζονται ως εξής:

- επίτευξη υψηλότερου επιπέδου βιομηχανοποίησης για κάθε χώρα και αξιοποίηση των ωφελημάτων από την παγκοσμιοποίηση των αγορών,

- κανένας αποκλεισμός από τη βιομηχανική ανάπτυξη και ισόρροπη κατανομή του πλούτου μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις χώρες,

- οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον,

- συνεργασία όλων για αξιοποίηση γνώσης και πόρων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Μία από τις δράσεις της Οργάνωσης είναι η αναβάθμιση της θέσης των γυναικών στο Ιρακινό Κουρδιστάν μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Με την οικονομική αρωγή της Σουηδικής Κυβέρνησης και της Σουηδικής Βιομηχανίας Βαρέων Οχημάτων SCANIA, ιδρύθηκε η Σουηδική Ακαδημία Κατάρτισης στην πόλη Erbil το 2012 με στόχο το 30% των συμμετεχόντων να είναι γυναίκες έως 30 ετών. Η πραγματικότητα ξεπέρασε τον αρχικό σχεδιασμό, αφού το 38% των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης Η/Υ και αγγλικής γλώσσας είναι νεαρές γυναίκες, ενώ υπάρχει η υποστήριξη στην ανεύρεση εργασίας και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των τεχνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων από τη SCANIA. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Οργάνωσης UNIDO μπορούν να αναζητηθούν στα ακόλουθα έγγραφα:

1. πολιτική της Οργάνωσης για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, εξασέλιδο κείμενο εργασίας της Γραμματείας της UNIDO στην αγγλική γλώσσα:

http://www.unido.org/fileadmin/media/documents/pdf/UNIDO_Gender_Policy_20130130.pdf ,

2. έκδοση συνολικής έκτασης έντεκα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα στοχευμένες δράσεις της UNIDO σε διάφορες περιοχές του πλανήτη υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας:

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Brochure_low_resolution.pdf ,

3. έκδοση συνολικής έκτασης δεκαέξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα για την αειφόρο βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Mission/ISID-Brochure-LowRes1_EN.pdf .

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO) διοργανώνει το 2ο Διεθνές Forum στη Βιέννη στις 4-5 Νοεμβρίου 2014 για την εφαρμογή των τεσσάρων στόχων ISID. Για τον σκοπό αυτό, έχει εκδοθεί ενημερωτικό υλικό συνολικής έκτασης είκοσι σελίδων στην αγγλική γλώσσα με το πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης:

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Media_center/2014/Events/ISID_Forum_Aide_Memoire_Preview.pdf