Σας γνωρίζουμε ότι η 8 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί από την UNESCO ως Διεθνής Ημέρα Αλφαβητισμού. Το φετινό θέμα έχει τίτλο "Αλφαβητισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη". Ο αλφαβητισμός αποτελεί τον πυρήνα της βασικής εκπαίδευσης και συνδέεται άρρηκτα με την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, τον έλεγχο της αύξησης του πληθυσμού, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Η κεντρική εκδήλωση της  UNESCO θα πραγματοποιηθεί στη Ντάκα, πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 με τη διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Αλφαβητισμός και Εκπαίδευση Κοριτσιών και Γυναικών". Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Παιδείας των Κρατών- Μελών της UNESCO κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές

(σχετικό τετρασέλιδο ενημερωτικό έντυπο στην αγγλική γλώσσα: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/InformationNote.pdf ).

Η επιλογή της UNESCO να διεξαχθεί η κεντρική εκδήλωση στη συγκεκριμένη ασιατική χώρα αντικατροπτίζει τα επιτεύγματα του Μπαγκλαντές στη δραστική μείωση του αναλφαβητισμού μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, όπως αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία: ενώ η εγγραφή των κοριτσιών στα δημοτικά σχολεία το 1990 ήταν της τάξης του 50,8%, το 2011 έχουμε το θεαματικό ποσοστό του 99,4%. Όσον αφορά τις γυναίκες, ο αλφαβητισμός σημείωσε ουσιαστική αύξηση, αφού το 25,8% του 1991 έγινε 53,4% το 2011.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με τη φετινή αφίσα της UNESCO για τη Διεθνή Ημέρα Αλφαβητισμού:

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229286e.pdf