Στο πλαίσιο του "Διεθνούς Έτους Οικογενειακής Γεωργίας-IYFF 2014", διοργανώνεται διαδικτυακή συζήτηση το διάστημα από 22-9-2014 έως 7-10-2014 με θέμα "Νέοι, Νέες Τεχνολογίες και Οικογενειακή Γεωργία". Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το 70% των τροφίμων παγκοσμίως προέρχεται από πεντακόσια και πλέον εκατομμύρια οικογενειακές φάρμες, οι οποίες στηρίζουν την αγροτική απασχόληση σε πολλές χώρες. Το γεγονός ότι το 95% των οικογενειακών γεωργικών εκτάσεων είναι λιγότερο από πέντε εκτάρια, αποδεικνύει το λόγο που η γεωργία δεν είναι ελκυστική ως επάγγελμα για τους νέους και τις νέες. Εξάλλου, το 70% των πιο φτωχών ανθρώπων στον πλανήτη είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι σε οικογενειακή βάση.

Οι προκλήσεις για τη νέα γενιά είναι πολλές και σύνθετες, γι'αυτό και διοργανώνεται η εν λόγω διαδικτυακή συζήτηση σε συνεργασία με το Αφρικανικό Ίδρυμα Νεότητας (χαρακτηριστική είναι η συνημμένη αφίσα της εκδήλωσης). Το πλαίσιο και η διαδικασία της διαδικτυακής συζήτησης αναλύονται στα δύο κείμενα, τα οποία επισυνάπτονται.

αι η διαδικασία της διαδικτυακής συζήτησης αναλύονται στα δύο κείμενα, τα οποία επισυνάπτονται.

 

Πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης

Διαδικασία διαδικτυακής συζήτησης