Σε συνέχεια της από 9-9-2014 ανάρτησης  με θέμα "Εννέα Γυναίκες στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014-2019)", σας γνωρίζουμε ότι η κα. Věra Jourová από την Τσεχία (μέλος του Ευρωπαϊκού Κόμματος ALDE "Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη") είναι η νέα Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων. Η νέα Ευρωπαία Επίτροπος γεννήθηκε το 1964 και ήταν μέχρι πρότινος Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης στη χώρα της. Οι εννέα γυναίκες Επίτροποι αντιπροσωπεύουν το 32% των μελών του νέου Κολλεγίου Επιτρόπων.

Η κα.V.Jourová, στις αρμοδιότητες της οποίας υπάγονται, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA), θα συνεργάζεται με έναν εκ των επτά Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ.Frans Timmermans (γεννημένος το 1961, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της  Ολλανδίας). Ο κ.F.Timmermans είναι Πρώτος Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Ορθή Νομοθέτηση, τις Σχέσεις μεταξύ των Θεσμικών Οργάνων, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επισημαίνεται ότι σε σύνολο επτά Αντιπροέδρων, τρεις είναι γυναίκες (ποσοστό 43%).