Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 6-2-2015 μία Κοινή Δήλωση τριών Επιτρόπων στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (6 Φεβρουαρίου). Οι Επίτροποι με αρμοδιότητα τα χαρτοφυλάκια Εξωτερικών Υποθέσεων, Ισότητας των Φύλων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα για μηδενική ανοχή και κοινό μέτωπο της Ε.Ε. και των Κρατών-Μελών ενάντια στην κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών του πλανήτη μέσω του ειδεχθούς φαινομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4180_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4201_en.htm

Επισημαίνεται ότι έχει υπολογιστεί πως τα θύματα αυτής της επιβλαβούς πρακτικής ανέρχονται στα 125 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ 500.000 είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.