Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει εκδήλωση στο κτίριο του Ε.Κ. στη βελγική πρωτεύουσα στις 26-2-2015 και ώρα 11:00-12:30 με θέμα την ενασχόληση των γυναικών ως οικιακές βοηθοί, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία Δημόσια Ακρόαση της Επιτροπής FEMM με άρωμα Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο κ.Ιορδάνης Ψημμένος, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα εισήγησης τις επιπτώσεις των μεταναστριών οικιακών βοηθών στην πρόνοια, την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις οικογενειακές σχέσεις, ενώ η Ευρωβουλευτής κα Κωνσταντίνα Κούνεβα από την Πολιτική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς θα παρουσιάσει στο ακροατήριο το Σχέδιο Γνώμης της Επιτροπής FEMM για την προτεινόμενη Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

Η κα Κ.Κούνεβα είναι Εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής FEMM για το θέμα:

α) Σχέδιο Απόφασης Ε.Κ. και Συμβουλίου (κείμενο 38 σελίδων στην ελληνική γλώσσα):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0221&from=EN

β) Σχέδιο Γνώμης Επιτροπής FEMM με τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και αίτημα για ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα (κείμενο 19 σελίδων στην αγγλική γλώσσα):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-541.601%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN .

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθούν οι σύνδεσμοι από τον ιστότοπο του Ε.Κ. με το πρόγραμμα και την αφίσα της εκδήλωσης:

α) πρόγραμμα

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/db42d06b-0ab0-4dab-90ca-7c6420a5f5cd/draft%20programme%20Women%20domestic%20workers.pdf

β) αφίσα

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/43f1a390-5a85-4e1b-a40b-f5c746d7d2ba/27011_%20affiche_%20A3_%20domestic_%20workers_%20EN.pdf .