Σας γνωρίζουμε ότι η Μονάδα των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες (UN WOMEN) μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου και το Περιφερειακό Κέντρο Ενημέρωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διοργανώνουν διαγωνισμό κόμικς και γελοιογραφίας για την ισότητα των φύλων. Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της εκστρατείας του Οργανισμού UN WOMEN με τίτλο «Χειραφέτηση των γυναικών – Χειραφέτηση της ανθρωπότητας: Φανταστείτε την!» με την ευκαιρία της εικοστής επετείου της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο το 1995 (Πεκίνο+20).

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για το σχέδιο:

- το κόμικς ή η γελοιογραφία πρέπει να μην έχουν λόγια

- η συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από μία γελοιογραφία ή μία σειρά, κατά μέγιστο έξι καρέ, και να χωρά σε σελίδα μεγέθους DIN A4 (210mm x 297mm)

- η ανάλυση του σχεδίου πρέπει να είναι 150 dpi ή υψηλότερη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δημιουργοί κόμικς και γελοιογράφοι, καθώς και σπουδαστές καλών τεχνών, από 18 έως 28 ετών, που είναι κάτοικοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκριθέντες στην τελική φάση θα επιλεγούν από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από επαγγελματίες δημιουργούς κόμικς, ειδικούς σε θέματα ισότητας των φύλων και ειδικούς στην επικοινωνία, ενώ θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία:

Ένα Πρώτο Βραβείο: 1000 ευρώ

Ένα Δεύτερο Βραβείο: 500 ευρώ

Τρία Τρίτα Βραβεία: 200 ευρώ κάθε βραβείο.

Ως ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 20-4-2015.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί στην ελληνική γλώσσα ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Οργανισμού UN WOMEN:

http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/competition-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81.pdf .