Σας γνωρίζουμε ότι στις 25-2-2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η απονομή του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έτος 2014. Το Βραβείο απονεμήθηκε σε συνολικά 47 άτομα, φορείς ή προγράμματα από 19 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. για εξαιρετικά επιτεύγματα σε δραστηριότητες, οι οποίες εκφράζουν τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βραβείο θεσπίστηκε από το Ε.Κ. το 2008 με πρώτο αποδέκτη από την Ελλάδα το Πυροσβεστικό Σώμα. Επισημαίνεται ότι οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους Ευρωβουλευτές.

Η αρχή της ισότητας των φύλων συμπεριλαμβάνεται στο σκεπτικό της απόφασης απονομής των βραβείων και αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα "Women on the Rise" της Σχολής Ενηλίκων της Βιέννης: http://www.unless-women.eu/vienna.html . Πρόκειται για ένα εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από άνδρες και γυναίκες με σκοπό την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης.

Η χώρα μας τιμήθηκε τρεις φορές μέσω των εξής φορέων:

α) Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Διογένης" (περιοδικό δρόμου "Σχεδία" για την υποστήριξη των αστέγων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων):

http://www.shedia.gr/about-us/ ,

β) Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών, Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (πρώην Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΛΙΟΣ»):

http://www.keat.gr/index.php/el/istoriko-keat-thessalonikis ,

γ) Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Το Χαμόγελο του Παιδιού": http://www.hamogelo.gr/42.1/Poioi-eimaste .

Όσον αφορά την Κύπρο, αυτή αντιπροσωπεύεται από την κοινή υποψηφιότητα της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου Sevgül Uludağ και του Ελληνοκύπριου ποιητή Μιχάλη Χριστοφίδη: http://www.sigmalive.com/news/europ/183271/to-vraveio-tou-europaiou-politi-sti-sevgul-kai-xristofidi .

Ο πλήρης κατάλογος των βραβευθέντων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19-12-2014:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XP1219(01)&from=FR