Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται στο Παρίσι η Εβδομάδα για τη Μάθηση μέσω Κινητού Τηλεφώνου "Mobile Learning Week", η οποία διοργανώθηκε από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO). Το φετινό μήνυμα ήταν αφιερωμένο στη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών του πλανήτη μέσω της τεχνολογίας, γι'αυτό και η UNESCO συνεργάστηκε με τον Οργανισμό UN WOMEN καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των εκδηλώσεων στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., τα οφέλη της εκπαίδευσης για τα κορίτσια είναι πολλαπλά: δεν νυμφεύονται σε μικρή ηλικία, δημιουργούν οικογένεια με λιγότερα και πιο υγιή μέλη, αποκτούν δεξιότητες για μία επιτυχημένη παρουσία στην αγορά εργασίας, νοιάζονται για την προσωπική τους υγεία και την υγεία των παιδιών τους και μάχονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Πώς γίνεται όμως σε έναν κόσμο όπου οι συσκευές κινητών τηλεφώνων είναι πολλαπλάσιες από τον πληθυσμό του πλανήτη, οι γυναίκες να αποκλείονται από την κατοχή και τη χρήση αυτών;

Η Εβδομάδα για τη Μάθηση μέσω Κινητού (Παρίσι, 23-27/2/2015) συγκέντρωσε περί τα χίλια άτομα από εβομήντα χώρες και μέσω διαφόρων εκδηλώσεων (Εργαστήρια, Συμπόσιο, Forum Πολιτικής, Ερευνητικό Σεμινάριο) επιχείρησε να καταστήσει σαφές στη διεθνή κοινότητα ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε κάθε τομέα της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Εντούτοις, η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με το 64% των ανθρώπων χωρίς μόρφωση στον πλανήτη να είναι γένους θηλυκού, με τριακόσια εκατομμύρια περισσότερους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες να είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, με μία γυναίκα να έχει λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσει κινητό τηλέφωνο σε σχέση με έναν άνδρα σε ποσοστό 21% σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, με τις απολαβές των γυναικών να είναι μεταξύ 70-90% όσων κερδίζουν οι άρρενες εργαζόμενοι και με μόλις το 18% των εταιριών παγκοσμίως να έχουν επικεφαλής γυναίκα.  

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθούν οι σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της UNESCO με το εξής υλικό:

- αφίσα της εκδήλωσης "Mobile Learning Week":

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/MLW_2015_Flyer1.pdf ,

- κείμενο εργασίας συνολικής έκτασης έξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/MLW_2015_CONCEPT_NOTE1.pdf .