Το "Tom's Secret" δημιουργήθηκε από την Israeli Association of Rape Crisis Centers στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και την εκπαίδευση των γονέων για το θέμα. Ενθαρρύνει τους γονείς να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα της κακοποίησης και τα παιδιά να μιλήσουν γι' αυτήν. Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 15% των ανδρών έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδιά. Η αναγνώριση και η εκτίμηση του προβλήματος καθώς και η παρέμβαση μπορούν να μετριάσουν τις συνέπειες

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mMqqeIyQX8