ΘΕΜΑ: Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών ασύλου (Μάρτιος 2016).

 

ΣΧΕΤ.: α) το από 10-2-2016 έγγραφό μας: http://www.isotita.gr/index.php/news/2468 ,

 

           β) το από 11-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στην πολιτική της Ε.Ε. για το προσφυγικό:

                http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_11-02-2016_Entaksi%20Diastasis%20Fyllou%20EE%20Prosfygiko.pdf ,

 

           γ) την από 3-3-2016 επιστολή της κας Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο "Να σταθούμε στο πλάι των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους":

               http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/Epistoli%20GGIF%20-%20Ekklisi%20Gia%20Eidh%20Anagkhs.pdf .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι στις 8 Μαρτίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε Έκθεση 54 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Έκθεση εκπονήθηκε για την ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ε.Κ. στο πλαίσιο δραστηριοποίησης και ανάληψης πρωτοβουλιών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό τη διευθέτηση του προσφυγικού ζητήματος.

 

Τα κύρια σημεία της Έκθεσης συνοψίζονται ως εξής:

 

1) σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους/τις Πρόσφυγες, οι πλέον ευάλωτες ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν συντονισμένης και αποτελεσματικής προστασίας, είναι οι γυναίκες στο σύνολό τους, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι άνδρες

 

2) ειδικά για τις ενήλικες γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες, η έλλειψη οικονομικών πόρων, καθώς και η απουσία επαγγελματικών προσόντων και στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον καθιστούν αυτές τις γυναίκες ακόμα περισσότερο ευάλωτες σε κάθε είδους εκμετάλλευση και μορφή βίας

 

3) το 24% των προσφύγων που έφθασαν στην Ευρώπη το 2015 ήταν παιδιά και το 16% ήταν γυναίκες με κύριες χώρες καταγωγής τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ

 

4) οι σελίδες 14-17 της Έκθεσης του Ε.Κ. περιλαμβάνουν μία ολοκληρωμένη καταγραφή του διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία των προσφυγικών πληθυσμών (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Συμβούλιο της Ευρώπης), ενώ το περιεχόμενο των σελίδων 17-20 εστιάζει στη νομοθεσία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσφύγων

 

5) τα κεφάλαια 2-6 της Έκθεσης του Ε.Κ. αναφέρονται σε πέντε ζωτικά ζητήματα για την ομαλή ένταξη των γυναικών προσφύγων και αιτουσών ασύλου: στέγαση, κατάρτιση και γλωσσική επάρκεια στη χώρα υποδοχής, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υγειονομική περίθαλψη, έμφυλη βία - κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια συνοδεύεται από επιλεγμένες καλές πρακτικές προσέγγισης και διαχείρισης σε επίπεδο εντός και εκτός Ε.Ε.

 

6) χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην ενότητα για τη στέγαση δύο από τα συνολικά τέσσερα παραδείγματα προέρχονται από τις Η.Π.Α. και αφορούν δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις πόλεις Σηάτλ και Βαλτιμόρη για την προστασία των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, καθώς και των παιδιών τους από τη βία σε ένα ασφαλές περιβάλλον με την πολλαπλή στήριξη της τοπικής κοινωνίας

 

7) στον τομέα της αγοράς εργασίας παρουσιάζεται η πρωτοβουλία Just Bread Project με σκοπό την κατάρτιση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών ασύλου στη Μεγάλη Βρετανία στον τομέα της αρτοποιίας

 

8) η συντριπτική πλειοψηφία των παραδειγμάτων της Έκθεσης σχεδιάζονται και υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 

9) σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους/τις Πρόσφυγες, οι γυναίκες προσφύγες και οι αιτούσες ασύλου στην Ε.Ε. αποτελούν μειοψηφία (μόλις το 16% των ατόμων που έφθασαν στην Ευρώπη την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015) - αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί ή να υποτιμηθεί η διάσταση του φύλου κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των πολιτικών για το προσφυγικό ζήτημα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο των 28 Κρατών-Μελών, αφού συχνά η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αποτελεί στόχο πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνοχής και ανάπτυξης.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU(2016)556929_EN.pdf .

 

Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. συμμετείχε στην εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (Αθήνα, 11-3-2016), όπου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, η πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το προσφυγικό ζήτημα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_11-03-2016_Ekdilosi%20Gynaika%20Prosfygas.pdf .

 

Επιπλέον, η κα Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων ανέδειξε το ζήτημα και κατά τη διάρκεια των εργασιών της 60ής Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_16-03-2016_Paremvasi%20GGIF%20stin%2060h%20Synodo%20tou%20OHE.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εμπίπτει στο θεματικό πεδίο "Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών" και είναι το αποτέλεσμα της δικτύωσης και της ανάπτυξης συνεργασιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.