Σας γνωρίζουμε ότι στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο διαδίκτυο έχει ήδη αναρτηθεί το εικονίδιο του Στόχου 5 των Σ.Β.Α. για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο παραπέμπει σε αναλυτικό άρθρο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (σχετικοί σύνδεσμοι: http://www.isotita.gr/ , http://www.isotita.gr/index.php/news/2598  και στην αγγλική σελίδα του ιστότοπου http://www.isotita.gr/en/var/uploads/2016/SDG%20presentation_generic.pdf ).

 

Επίσης, ανάρτηση για το θέμα υπάρχει από τις 4-4-2016 και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες:

 

α) Γ.Γ.Ι.Φ. https://www.facebook.com/pages/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD/388822604594196?ref=hl

 

β) Β.Θ.Ι.Φ. https://www.facebook.com/pages/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/199554366826853 .

 

Τέλος, σχετική ενημέρωση για τους Σ.Β.Α. έχει αποσταλεί με μέριμνα του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων αφενός σε όλο το προσωπικό της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) και αφετέρου σε συνεργαζόμενους με τη Γ.Γ.Ι.Φ. φορείς, γεγονός για το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Υπηρεσία μας στις 4 Απριλίου 2016.