Η σημασία της ισότητας των φύλων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη του πλανήτη επαναβεβαιώθηκε πρόσφατα από δύο ακόμη Διεθνείς Οργανισμούς, την UNESCO και την Κοινοπολιτεία των Εθνών. Πιο συγκεκριμένα:

 

Α. UNESCO

 

ΣΧΕΤ.: α) το με Α.Π. Δ1/1930/18-11-2015 έγγραφό μας με θέμα "Ενημερωτική έκθεση για τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO" (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/index.php/news/2347 )

β) το από 26-11-2015 δισέλιδο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα "Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανέδειξε την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως καταλύτη ειρήνης και προόδου στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO" (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2015/DT_26-11-2015_Syndiaskepsi%20UNESCO.pdf ).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι το διάστημα 4-15 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) στη γαλλική πρωτεύουσα οι εργασίες της 199ης Διάσκεψης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού με τη συμμετοχή και της χώρας μας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Διάσκεψη και είναι ένα από τα τρία βασικά όργανα της UNESCO. Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο για να διασφαλίσει την εφαρμογή των αποφάσεων, οι οποίες ελήφθησαν από τη Γενική Διάσκεψη. Έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των εργασιών της Γενικής Διάσκεψης, καθώς και του ελέγχου των Προγραμμάτων και του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. Απαρτίζεται από 58 Κράτη-Μέλη με τετραετή θητεία, βάσει ισότιμης γεωγραφικής εκπροσώπησης.

 

Το θέμα της ισότητας των φύλων δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το πρόγραμμα των εργασιών, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πολιτική έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Προτεραιότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κείμενο συνολικής έκτασης 126 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Εκτέλεση του Προγράμματος, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση". Η έκθεση αναφέρεται στα βασικά σημεία από την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων στα πέντε κύρια προγράμματα (Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πολιτισμός, Επικοινωνία & Πληροφορία), στο Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO, καθώς και στις δύο Παγκόσμιες Προτεραιότητες (Αφρική και Ισότητα των Φύλων).

 

Οι τρεις τελευταίες σελίδες της έκθεσης εστιάζουν στη στρατηγική αξιολόγηση του Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-2021 με προτεινόμενο σχέδιο απόφασης: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=243991&lang=e&from=1&to=128&display=2 .

 

Το ενδιαφέρον του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων αποτυπώνεται και στη δισέλιδη Πρόταση Τροπολογίας για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων με σκοπό την αποτελσματική υλοποίηση των στόχων της Παγκόσμιας Προτεραιότητας για την Ισότητα των Φύλων. Η συγκεκριμένη Πρόταση Τροπολογίας υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, από πέντε Κράτη με σημαντικές διακρίσεις στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, τα οποία είναι και Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία και Λιθουανία http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244381e.pdf .

 

Β. Κοινοπολιτεία των Εθνών

 

ΣΧΕΤ.: α) το από 2-2-2016 έγγραφό μας με θέμα "Διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της έμφυλης βίας" (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/index.php/news/2452 )

β) το από 5-2-2016 δισέλιδο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το ίδιο θέμα του ως άνω εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Υπηρεσίας μας (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων: 

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_05-02-2016_Anagnorisi%20apo%20OHE.pdf ).

 

Η Κοινοπολιτεία των Εθνών αποτελεί Διακυβερνητικό Οργανισμό 53 Κρατών-Μελών από περιοχές της πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ιδρύθηκε το 1926 και η Γραμματεία της εδρεύει στο Λονδίνο. Τα Μέλη της περιλαμβάνουν Κράτη από πέντε γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ινδία και το Πακιστάν. Η Ευρώπη συμμετέχει με τρία Κράτη: Μεγάλη Βρετανία, Κύπρος και Μάλτα (και οι τρεις χώρες είναι Μέλη της Ε.Ε.).

 

Πρόσφατα η Κοινοπολιτεία απέκτησε την πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέα, η οποία στην εναρκτήρια ομιλία της στις 4 Απριλίου 2016 κατέστησε την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών ως πρώτη προτεραιότητα της διακυβέρνησής της. Η Patricia Scotland διατύπωσε περίτρανα την αντίθεσή της σε κάθε μορφή βίας, χαρακτηρίζοντας την κακοποίηση ως τεράστιο πλήγμα στην κοινωνική και οικονομική ευημερία με την εξής φράση "εάν δεν υπάρχει ειρήνη στο σπίτι, δεν θα υπάρχει ειρήνη στον κόσμο μας": http://thecommonwealth.org/sites/default/files/press-release/documents/Speech%20by%20Rt%20Hon%20Patricia%20Scotland%20QC.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων".

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.