ΣΧΕΤ.: α) Το από 23-5-2016 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα "Η δέσμευση των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων": http://www.isotita.gr/index.php/news/2672 .

 

β) Το από 24-5-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/May/DT_24-05-2016_Desmefsi%20G7%20Isotita%20Fylwn.pdf .

 

γ) Το από 25-5-2016 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα "Επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη δέσμευση των G7 υπέρ της ισότητας των φύλων":

http://www.isotita.gr/index.php/news/2676 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι στις 27-5-2016 δημοσιοποιηθήκε η Διακήρυξη των Ηγετών των G7, στην οποία αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, η δέσμευση των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων. Πρόκειται για ένα έγγραφο συνολικής έκτασης 32 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο καταγράφονται τα συμπεράσματα της διήμερης Διάσκεψης Κορυφής της Ομάδας των G7 στο πλαίσιο της Ιαπωνικής Προεδρίας ως μία μορφή Οδικού Χάρτη με τις προτεραιότητες για την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ευημερία του πλανήτη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη συνάντηση της Ise-Shima συμμετείχε η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία τεσσάρων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία), καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η "Οικονομική Πρωτοβουλία της Διάσκεψης των G7 στην Ise-Shima" επικεντρώνεται σε δέκα άξονες:

- Παγκόσμια Οικονομία

- Μετανάστευση και Πρόσφυγες

- Εμπόριο

- Υποδομές

- Υγεία

- Γυναίκες

- Κυβερνοχώρος

- Καταπολέμηση της Διαφθοράς

- Κλίμα

- Ενέργεια.

 

Όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, η ηγεσία της Ομάδας των G7 είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι μία αειφόρος, χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη οικονομική ανάπτυξη είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τις γυναίκες και τα κορίτσια ολόκληρου του πλανήτη. Το κεφάλαιο για τα ζητήματα γυναικών αναπτύσσεται στις σελίδες 13-15 της Διακήρυξης με τις εξής τρεις προτεραιότητες:

 

α) ίσα δικαιώματα για γυναίκες και άνδρες, ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, καθώς και ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον αέναο αγώνα για την επίτευξη της νομικής και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

 

β) αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

 

γ) επιτάχυνση των προσπαθειών για την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών στην ειρήνη και την ασφάλεια.

 

Επιπλέον, στη σελίδα 30 γίνεται αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 και η Ομάδα των G7 τοποθετεί την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην πρώτη θέση της συλλογικής της προσπάθειας με σκοπό την αξιοπρέπεια του ατόμου και την προαγωγή της ανθρώπινης ασφάλειας (δεύτερη παράγραφος του κεφαλαίου με τίτλο "Ανάπτυξη").

 

Η εξειδίκευση της Διακήρυξης των G7 στον τομέα της ισότητας των φύλων αποτυπώνεται στις "Κατευθυντήριες Αρχές για την Αξιοποίηση των Ικανοτήτων των Γυναικών και των Κοριτσιών", ένα τρισέλιδο κείμενο στην αγγλική γλώσσα με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 

1) αειφόρος, χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη οικονομική ανάπτυξη με τις εξής πολιτικές:

- εξάλειψη των ανισοτήτων και των στερεότυπων αντιλήψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση και την εργασία

- σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος των γυναικών

- ειδική μέριμνα για θέματα υγείας των γυναικών

- παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα κορίτσια

 

2) διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στις προσπάθειες για διεθνή ειρήνη και ασφάλεια:

- αυξημένη γυναικεία συμμετοχή στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές

- συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της δικαιοσύνης και της ασφάλειας

- ενασχόληση των γυναικών με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

- αυξημένη γυναικεία συμμετοχή στις διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφών.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Ιαπωνικής Προεδρίας της Ομάδας των G7:

 

α) Διακήρυξη των Ηγετών: http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

 

β) Κατευθυντήριες Αρχές των G7 για την Αξιοποίηση των Ικανοτήτων των Γυναικών και των Κοριτσιών: http://www.mofa.go.jp/files/000160274.pdf .

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι την Προεδρία της Ομάδας των G7 για το 2017 αναλαμβάνει η Ιταλία.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.