ΣΧΕΤ.: α) Το από 23-5-2016 έγγραφό μας με θέμα "Η δέσμευση των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων": http://www.isotita.gr/index.php/news/2672 .

 

β) Το από 24-5-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/May/DT_24-05-2016_Desmefsi%20G7%20Isotita%20Fylwn.pdf .

 

γ) Το από 25-5-2016 έγγραφό μας με θέμα "Επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη δέσμευση των G7 υπέρ της ισότητας των φύλων":

http://www.isotita.gr/index.php/news/2676 .

 

δ) Το από 7-6-2016 έγγραφό μας με θέμα "Η δέσμευση των G7 υπέρ της ισότητας των φύλων προβλήθηκε εκτενώς από τα Μ.Μ.Ε. χάρη στις επιτυχημένες δημόσιες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ.": http://www.isotita.gr/index.php/news/2701 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικής Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι και η Ομάδα των G20 συμπεριέλαβε την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο Ανακοινωθέν της πρόσφατης Διάσκεψης Κορυφής της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας των μελών της. Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην πόλη Hangzhou το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της Κινεζικής Προεδρίας των G20 για το έτος 2016. Υπενθυμίζεται ότι μέλη της Ομάδας, η οποία ξεκίνησε το 1999, είναι τα επτά πιο ισχυρά κράτη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία) καθώς και οι αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Νότια Αφρική). Στα δεκαεννέα κράτη προστίθεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη Διάσκεψη Κορυφής διεξήχθη το 2008, ενώ η Διάσκεψη του Hangzhou είναι η ενδέκατη στην ιστορία της Ομάδας.

 

Το Ανακοινωθέν του 2016 αποτελείται από 48 παραγράφους με έξι διακριτές ενότητες:

 

- ενίσχυση της συνεργασίας για τις επιμέρους πολιτικές

 

- ένα νέο μονοπάτι για την ανάπτυξη

 

- για μία πιο αποτελεσματική οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο

 

- ένα εύρωστο διεθνές πλαίσιο για το εμπόριο και τις επενδύσεις

 

- ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

 

- διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

 

Ρητή αναφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας των φύλων καταγράφεται στις κάτωθι παραγράφους:

 

1) παράγραφος 6: διασφάλιση ότι η οικονομική ανάπτυξη θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και τα συμφέροντα όλων των κρατών και όλων των λαών χωρίς αποκλεισμούς για τις γυναίκες, τη νεολαία και τις κατηγορίες πληθυσμού που τώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση

 

2) παράγραφος 12: ενίσχυση της προσπάθειας για είσοδο περισσότερων γυναικών στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας μέσω κατάλληλων επενδύσεων και ποιοτικής κατάρτισης

 

3) παράγραφος 13: διασφάλιση των ωφελημάτων της νέας βιομηχανικής επανάστασης για τις γυναίκες, τη νεολαία και τις κατηγορίες πληθυσμού που τώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση

 

4) παράγραφος 35: ισότιμη πρόσβαση του γυναικείου πληθυσμού της αφρικανικής ηπείρου και των ελάχιστα αναπτυγμένων κρατών σε πηγές χρηματοδότησης για δραστηριοποίηση, μεταξύ άλλων, στους τομείς της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

5) παράγραφος 40: αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων μέσω στήριξης πολιτικών και μέτρων για νέες δεξιότητες, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας, ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, αξιοπρεπή εργασία, καθώς και ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Κινεζικής Προεδρίας της Ομάδας των G20 με το κείμενο του Ανακοινωθέντος της Διάσκεψης Κορυφής στην αγγλική γλώσσα:http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html . Αξίζει να επισημανθεί ότι προηγήθηκε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας των G20 για Θέματα Γυναικών (γνωστή με το λογότυπο W20) στην πόλη Xi'an το διάστημα 24-26/5/2016, τα συμπεράσματα της οποίας διαβιβάστηκαν στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των χωρών των G20: http://www.g20.org/English/Documents/Current/201606/t20160628_2346.html . Τέλος, την Προεδρία της Ομάδας αναλαμβάνει η Γερμανία το 2017 και η Αργεντινή το 2018.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.