Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης με θέμα "Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος"
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας

Εγχειρίδιο – Η Οπτική του Φύλου στο Περιβάλλον