Υλικό Γ.Γ.Ι.Φ. για την 25η Νοέμβρη, Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών
Μήνυμα ΓΓΙΦ για την 25η Νοεμβρίου  

Σποτ

Αφίσα