ΣΧΕΤ.: α) Το από 27-5-2016 έγγραφό μας με θέμα  "Μήνυμα της κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για τη σημαντική αύξηση των γυναικών στα έδρανα της Κυπριακής Βουλής μετά τις εκλογές της 22-5-2016":http://www.isotita.gr/index.php/news/2682 .

 

β) Το από 28-7-2016 έγγραφό μας με θέμα "Μήνυμα της κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων":

http://www.isotita.gr/index.php/news/2761 .

 

γ) Το από 11-8-2016 έγγραφό μας με θέμα "Μήνυμα της κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για τη βράβευση από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ Κύπριας Υπαστυνόμου για τις δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων":http://www.isotita.gr/index.php/news/2781 .

 

δ) Το από 9-3-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα "Οι συναντήσεις της Γενικής Γραμματέα Ισότητας στην Κύπρο":

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_09-03-2017_Oi%20Synantiseis%20tis%20GGIF%20stin%20Kypro.pdf .

 

ε) Το από 9-3-2017 δελτίο τύπου του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επίσκεψη εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Μεγαλόνησο, το οποίο, κατόπιν πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας στις 10-3-2017: http://www.isotita.gr/index.php/news/3040 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου είναι ο αρμόδιος θεσμός για:

- το σχεδιασμό πολιτικών για την ισότητα των φύλων,

- την υλοποίηση και

- την παρακολούθηση εφαρμογής αυτών των πολιτικών.

 

Ο θεσμός της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων διοικητικά υπάγεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων διορίζεται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι απευθείας υπόλογη σε αυτόν. Το 2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κος Νίκος Αναστασιάδης, διόρισε την κα Ιωσηφίνα Αντωνίου ως Επίτροπο Ισότητας των Φύλων. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων προεδρεύει του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) και της Εθνικής Επιτροπής.

 

Το Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με Πρόεδρο την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και εκπροσώπους είκοσι Γυναικείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών, αποτελούν τα μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.


Στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συμμετέχουν όλες οι Οργανώσεις - Μέλη του Συμβοuλίου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όλοι οι Αρμόδιοι Λειτουργοί για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και άλλες 69 Οργανώσεις και Οργανισμοί που προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία ο ιστότοπος του Γραφείου με χρηστικές πληροφορίες για το έργο του εν λόγω φορέα:  www.institutionforgenderequality.gov.cy .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).