ΣΧΕΤ.:  α) Το από 1-11-2016 έγγραφό μας με θέμα "Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας για τα Φύλ(λα) του Περιβάλλοντος":

http://www.isotita.gr/index.php/news/2881  .

 

β) Το Φ.3720-3765-3780/13316/20-3-2017 έγγραφο της Δ5 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών (μη προς όλους τους φορείς).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η Γραμματεία των τριών περιβαλλοντικών Συμβάσεων Βασιλείας, Ρότερνταμ και Στοκχόλμης με έδρα τη Γενεύη έχει προκηρύξει το διεθνές βραβείο με τίτλο "Gender Pioneers for a Future Detoxified". Το εν λόγω βραβείο θα απονεμηθεί σε δέκα πρόσωπα που έχουν επιδείξει ξεχωριστή δράση σε θέματα ισότητας των φύλων και έχουν προωθήσει την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα των χημικών και των αποβλήτων.

 

Η Γραμματεία έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 31-3-2017. Οι προτάσεις μπορούν να προέρχονται τόσο από φορείς, οι οποίοι θα υποδεικνύουν άτομα, αλλά και από τα ίδια τα άτομα, τα οποία θα προτείνουν τον εαυτό τους σε σχέση με τη δραστηριοποίησή τους στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τον εξειδικευμένο σύνδεσμο, ο οποίος περιλαμβάνει και το σχετικό έντυπο αίτησης:

http://www.brsmeas.org/Gender/GenderPioneerAwards/tabid/5819/language/en-US/Default.aspx .

 

Το βραβείο θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της κοινής Συνόδου των τριών Συμβάσεων (Γενεύη, 24/4 έως 5/5/2017).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Περιβάλλον» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).