Στις 25 Μαρτίου 2017 οι αρχηγοί Κρατών και Κυβέρνησεων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Μεγάλης Βρετανίας λόγω του BREXIT) συναντήθηκαν στη Ρώμη στο πλαίσιο της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης (Κοινή Αγορά και Συνεργασία για την Ατομική Ενέργεια), οι οποίες σηματοδότησαν την πορεία της ενωμένης Ευρώπης. Οι έξι χώρες του 1957 (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο με τη χαρακτηριστική ιταλική αφίσα: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXXrdLIQK7nB6411XEAN2TBJC7sJBQiWv0QG0mXx0SItPciJqO ) αυξήθηκαν στις εικοσιοκτώ το 2017, μετουσιώνοντας το όραμα των ολίγων σε ελπίδα των πολλών.

 

Η τρισέλιδη Δήλωση των αρχηγών των ηγετών των 27 Κρατών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαρθρώνεται σε δώδεκα παραγράφους και εστιάζει στο κοινό όραμα για μία Ευρώπη

 

- ασφαλή και προστατευμένη

 

- ευημερούσα και βιώσιμη

 

- κοινωνική

 

- ισχυρότερη στην παγκόσμια σκηνή.

 

Ρητή αναφορά στην αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών περιλαμβάνεται στην παράγραφο της τρίτης σελίδας με τίτλο "Μία κοινωνική Ευρώπη" με την ακόλουθη διατύπωση:

 

α) ελληνική γλώσσα: μία Ένωση που θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244656633_el.pdf )

 

β) αγγλική γλώσσαa Union which promotes equality between women and men as well as rights and equal opportunities for all (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με το 149/17 δισέλιδο δελτίο τύπου:http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244656633_en.pdf ).

 

Η συμπερίληψη λεκτικού με σαφή διατύπωση υπέρ της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών δεν θεωρείται δεδομένη στα κείμενα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή σε άλλα κείμενα ανάλογης πολιτικής σήμανσης. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την αποτύπωση της σημασίας της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα κείμενα της Ένωσης λόγω της οριζόντιας διάστασης αυτής. Η στοχευμένη δράση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της χώρας μας μέσω της επιτυχημένης δικτύωσής του με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. εκ του αποτελέσματος αποδίδει καρπούς.

 

Η πλέον πρόσφατη παρέμβαση προήλθε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., η ηγεσία της οποίας απέστειλε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 έγγραφο στη Γραμματεία του Συμβουλίου, τη Γραμματεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Διεύθυνση Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, καθώς και τους κρατικούς φορείς ισότητας των φύλων της Σλοβακίας και της Μάλτας για την ανάγκη εγρήγορσης όλων μας μετά τη δημοσιοποίηση δύο σημαντικών πολιτικών κειμένων, από τα οποία απουσίαζε η ρητή αναφορά στην αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών:

 

- η Διακήρυξη των ηγετών της πρώτης Διάσκεψης των Μεσογειακών Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (Αθήνα, 9-9-2016):http://primeminister.gr/2016/09/09/15173

 

- η Διακήρυξη των ηγετών των 27 Κρατών-Μελών και ο Οδικός Χάρτης για το μέλλον της Ε.Ε. (Μπρατισλάβα, 16-9-2016):

http://www.eu2016.sk/data/documents/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-en16.pdf .

 

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι ενόψει της Διάσκεψης Κορυφής της Αθήνας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Υπηρεσίας μας προς την κα Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στις 29-8-2016 και 1-9-2016, είχε προηγηθεί επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον κ.Πρωθυπουργό και τον κ.Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με τεκμηριωμένη πρόταση για την ένταξη της διάστασης του φύλου στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηγετών των επτά χωρών της Μεσογείου.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).