Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προέβη σε προωθητική δράση με σκοπό την προβολή του διεθνούς συνεδρίου του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) με θέμα την κατάσταση των πληθυσμών ΛΟΑΤ προσφύγων/-ισσών και μεταναστών/-τριών στην Ελλάδα και την Ευρώπη (Αθήνα, 9-5-2017).

 

Με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, όλο το προσωπικό της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) ενημερώθηκε στις 20-4-2017 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συγκεκριμένη εκδήλωση του ΚΜΟΠ.

 

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι η σχετική πρόσκληση έχει ήδη αναρτηθεί στη σελίδα της Υπηρεσίας μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες:https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196/?ref=hl .