Σας γνωρίζουμε ότι το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2017 οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας προβλήθηκαν εκτενώς σε ευρωπαϊκό και διεθνές μέσω της αξιοποίησης δύο σημαντικών διαδικτυακών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ιστότοπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Χάρη στην επιτυχημένη δικτύωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και λοιπούς Διεθνούς Οργανισμούς και κατόπιν σχετικών ενεργειών του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., η δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. προβλήθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων «ΕυρωΦύλο - EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσο και από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate, καθώς και από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Α. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων «ΕυρωΦύλο - EuroGender»

 

Μάρτιος 2017 (έξι αναρτήσεις)

 

3-3-2017: το προωθητικό υλικό έτους 2017 της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών (αφίσα και μήνυμα για την 8η Μαρτίου):

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/new-poster-international-womens-day-2017-greek-general-secretariat-gender-equality

 

9-3-2017: η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κοινή δράση Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κατά της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/active-involvement-greek-general-secretariat-gender-equality-protection-and-respect-women

 

13-3-2017: η δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. (Μάρτιος 2017) και τις καλές πρακτικές της Ελλάδας: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/widespread-promotion-greece-ec-2017-annual-report-equality-between-women-and-men-eu-general

 

17-3-2017: η δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/widespread-promotion-greece-key-findings-eige-report-economic-benefits-gender-equality-eu

 

22-3-2017: η δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα βραβεία του Ο.Η.Ε. με θέμα τη συμβολή των γυναικών στην περιβαλλοντική προστασία: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/widespread-promotion-greece-un-awards-gender-pioneers-future-detoxified-general-secretariat

 

31-3-2017: η επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ εννέα δημόσιων φορέων της Ελλάδας για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους από τη βία: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/conference-protocol-cooperation-female-refugees-and-their-children-greece-away-sgbv-general

 

Απρίλιος 2017 (έξι αναρτήσεις)

 

4-4-2017: συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών και των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη νεολαία: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/policies-and-actions-greek-general-secretariat-gender-equality-favour-youth

 

7-4-2017: συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών και των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα άτομα με αναπηρία: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/policies-and-actions-greek-general-secretariat-gender-equality-favour-persons-disabilities

 

7-4-2017: παρουσίαση του τριήμερου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» (Αθήνα, 7-9/4/2017):

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/action-greek-general-secretariat-gender-equality-gender-mainstreaming-film-industry-film

 

20-4-2017: συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών και των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οικογένεια: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/action-family-policy-greek-general-secretariat-gender-equality

 

20-4-2017: η ευρωπαϊκή προβολή του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate:

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/european-promotion-action-greek-general-secretariat-gender-equality-gender-mainstreaming-film

 

25-4-2017: η αγγλική έκδοση του 7ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών στην Ελλάδα: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-segragated-data-issue-human-trafficking-greece-general-secretariat-gender-equality-0

 

Β. Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate

 

8-3-2017: το προωθητικό υλικό έτους 2017 της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών (αφίσα και μήνυμα για την 8η Μαρτίου):

https://www.wegate.eu/celebrating-international-women%E2%80%99s-day

 

13-4-2017: άρθρο με δηλώσεις του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα αποτελέσματα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο»:https://www.wegate.eu/promoting-gender-equality-film-industry

 

Γ. Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Τον Μάρτιο του 2017 το Συμβούλιο της Ευρώπης ανήρτησε στην ενότητα του ιστότοπου αφιερωμένη στις δράσεις των Κρατών-Μελών του για την ισότητα των φύλων την επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ εννέα δημόσιων φορέων της Ελλάδας για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους από τη βία: http://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-activities-in-member-states .

                                                                         

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).