ΣΧΕΤ.: α) Το από 19-1-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών ως διακριτή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2975 .

 

β) Το από 20-1-2017 δισέλιδο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το ίδιο θέμα:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Jan/DT_20-01-2017_Endynamosi%20Thesis%20Gynaikwn_Germaniki%20Proedria_G20.pdf .

 

γ) Το από 23-1-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στη Γερμανική Προεδρία των G20 το 2017 και τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα για την Καινοτομία και την Απασχολησιμότητα των Γυναικών»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2978 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι το τριήμερο 24-26 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Διάσκεψης Γυναικών της «Ομάδας των 20» (γνωστή ως G20). Η Διάσκεψη διοργανώθηκε στο Βερολίνο στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το έτος 2017 και παρέστησαν περισσότερες/-οι από τετρακόσιες/-οι σύνεδροι με επικεφαλής τη Γερμανίδα Καγκελάριο Angela Merkel.

 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα εργασιών της Γερμανικής Προεδρίας της «Ομάδας των 20» για το έτος 2017 περιλαμβάνει ως διακριτή προτεραιότητα το ζήτημα της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων.  Μέλη της Ομάδας, η οποία ξεκίνησε το 1999, είναι τα επτά πιο ισχυρά κράτη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία) καθώς και οι αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Νότια Αφρική). Στα δεκαεννέα κράτη προστίθεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Ανακοινωθέν της Διάσκεψης υιοθετήθηκε ομόφωνα στις 26 Απριλίου 2017 με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η ισότητα των φύλων στον πυρήνα των G20». Η ανάγκη για την οικονομική ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού δύναται να υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων επτά στόχων:

 

1) πλήρη ιδιοκτησιακά δικαιώματα, νομοθετική κατοχύρωση, δικαίωμα των γυναικών και των κοριτσιών να αποφασίζουν για τη ζωή τους και αποτελεσματική προστασία από τη βία

 

2) πλήρης πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για το σύνολο των γυναικών και των κοριτσιών με έμφαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στη δια βίου μάθηση

 

3) πλήρης πρόσβαση σε παραγωγικούς και χρηματοδοτικούς πόρους με ίσους όρους για γυναίκες και άνδρες

 

4) πλήρης πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και για τα δύο φύλα

 

5) ίσα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης ή ισοδύναμης αξίας

 

6) μέριμνα για την αναγνώριση της άμισθης εργασίας των γυναικών στο σπίτι, καθώς και της άμισθης παροχής φροντίδας σε ανήμπορα ή ηλικιωμένα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, η οποία προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών

 

7) ισότιμη αντιπροσώπευση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Αξίζει να τονιστεί ότι το Ανακοινωθέν συνοδεύεται από ένα άκρως τεκμηριωμένο 18σελιδο Σχέδιο Υλοποίησης με συγκεκριμένες συστάσεις και έγκυρη βιβλιογραφική υποστήριξη.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι κάτωθι σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Γερμανικής Προεδρίας της «Ομάδας των 20» για το έτος 2017:

 

α) το Ανακοινωθέν του Βερολίνου στην αγγλική γλώσσα:

http://www.w20-germany.org/fileadmin/user_upload/W20_Communique_Final_mit_G20_Wassermark__002_.pdf

 

β) το 18σελιδο Σχέδιο Υλοποίησης της Ομάδας Γυναικών των G20 στην αγγλική γλώσσα: http://www.w20-germany.org/fileadmin/user_upload/W20_IP_2017.pdf

 

γ) το εξασέλιδο πρόγραμμα εργασιών της Διάσκεψης Γυναικών στην αγγλική γλώσσα:

http://www.w20-germany.org/fileadmin/user_upload/documents/170423_Agenda_W20_2017_Guests.pdf

 

δ) το τελικό δελτίο τύπου της Διάσκεψης Γυναικών στην αγγλική γλώσσα: http://www.w20-germany.org/fileadmin/user_upload/documents/170426-w20-pm-ende-gipfel-eng.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).